Vòng Tay Tỳ Hưu Mệnh Kim

350.000₫
350.000₫
Tags:

Vòng tay đá có gắn tỳ hưu mạ vàng hợp cho người mệnh Kim, mệnh Mộc

Bạn có thể xem bài viết chọn đá phong thủy theo mệnh để biết cách chọn vòng tay với loại đá hợp với mệnh cũng như tuổi của mình.

Xem toàn bộ sản phẩm vòng tay đá phong thủy tại: daphongthuydn.com/vong-tay-da

Xem tất cả vật phẩm phong thủy của Đá Phong Thủy Quanh Style tại: daphongthuydn.com

Top